top of page

צלמים קלאסיים

 

הצילום הוא הכלי הקרוב ביותר ליצירת מציאות כהרף עין. הוא משקף ומנציח רגע, תודעה, הרגשה, תפיסת עולם. 

הביטוי כי "תמונה אחת שווה אלף מילים" - ממחיש את כוחו ועצמתו של הצילום לייצר קומוניקציה חוצת גבולות, שפה, תרבות. 

 

השימוש בארכיטיפים ויזואלים, והעובדה כי התפיסה הויזואלית של האדם משפיעה עליו בעצמה רבה, מאפשרת יצירת תהליכים מרפאים עמוקים, מהירים, שאינם תלויים ביכולת ביטוי מילולית, יוצאים מן הלא מודע ובכך מקצרים את הדרך לגילוי התכנים הפנימיים המורכבים של האדם ויצירת השפעה מרפאה.

 

פוטותרפיה מותאמת לחיים המודרניים שלנו, היא עוסקת בדימויים ויזואלים, המסר ברור, רב מימדי ונקלט כהרף עין. הביטוי "הרף עין" מתאים לזמן שלנו שבו העברת האינפורמציה מקודדת, מהירה ביותר, רב מימדית ובעיקר וירטואלית ויזואלית. העידן של הספרים והרומנים הגדולים, העברת המסרים באופן מילולי מפורט ורב דימויים שינה את מקומו לעולם המחשב והאינטרנט. 

 

אנו עוברים במהירות מתמונה לתמונה, המסרים קצרים ומרוכזים, והידע הנקלט בזמן נתון רב מאוד.

זה כוחה של הפוטותרפיה, המשתמשת בשפה זו הן כדי לחדור אל הנבכים הלא גלויים והלא מודעים בקו ישיר וברור, והן כדי לקיים שיח רב מימדי, מורכב ועשיר.

 

 

מהן התועלות שפוטותרפיה מאפשרת ככלי להתפתחות אישית ?

 

* שימוש בצילום ככלי ליצירת קשר מיידי עם התת מודע. 

* אין צורך להיות צלם, כל אדם יכול.

* לצלמים העבודה מאפשרת את הרחבת לימוד שפת הצילום.

* הצילום משמש ככלי להתפתחות וריפוי.

 

 

את הידע המעשי-רוחני של השנים הרבות בהן טיפלתי באנשים שילבתי עם הצילום ויצרתי שיטת טיפול בפוטותרפיה: ריפוי באמצעות צילום. אין צורך בידע קודם בצילום עמ' להתפתח בדרך זו.

 

אפשר להעזר בפוטותרפיה בכמה אופנים:

 

* עבודה אישית במפגשים אישיים ברצף. קישור

* השתתפות בסדנאות. קישור

* השתתפות בקורסים. קישור

* לימודי תעודה להכשרה כמטפל בשיטת "וארוס" varose בפוטותרפיה. קישור

 

 

 

לקבלת יעוץ מקצועי לגבי תכנית הלימודים התקשרו עכשיו     054-9277070

bottom of page