top of page

סילבוס - כיול מחדש

1.איזון אנרגטי. לשמור על האיזון כנקודת בסיס לכל מצב, לזהות נקודות חולשה ולהפוך אותן למרכזי עוצמה. אקולוגיה אישית.
2.המבנה הגיאומטרי של המשפחה. יצירת גשרים למבנה משפחתי שלם.
3.תקשורת ויחסים. פיענוח צופן התקשורת, וקבלת כלים לתקשורת בונה.
4.הגשמת זוגיות רומנטית ככוח להגשמת כל חזון.
5.הגוף כמורה-על למהות החיים.
6.האנרגיה הנשית אצל כל אדם כאנרגית הגשמה בחומר - שער השפע.
7.הגשמת חזון אישי כמקור לשפע חומרי, עצמאות כלכלית. זיהוי אמונות מגבלות ופתיחת אופקים חדשים.
8.הגשמת חזון ההפריה הדדית שבין גברים לנשים והשבחת כלל היצירה.
9.שיעורי נשמה לאורך החיים, ביטוי הגרעין האישי בתהליך הביוגרפיה.
10.זיהוי היעוד העיקרי בחיים, הסרת אמונות מגבילות ומימוש יעוד.
11.אחוות אחים. אחוות נשים, אחוות גברים.
12.הוויה אנושית שלמה. היכולת להנהיג את העצמי על פי הערכים והאמונות העמוקים איתם אנו מזדהים. יצירת מורשת רוחנית ומעשית לדורות הבאים. השלמת הטרנספורמציה. 

12 מפגשים מעצימים בהם בכל זוג שיעורים ידון נושא שהוא יסוד הכיול מחדש.

הדרך נלמדת בסדר עולה מרמת היסוד, של שמירת אנרגית החיים ועד למטרות הרוחניות והנשגבות ביותר של האדם.

שיטת הלימוד מאפשרת לתלמידים לקבל את החומר העיוני להעמקה בבית, ובשיעור לתרגל מצבים ואמצעי ישום והתפתחות.

הנושאים הנם נושאים עקרוניים המתאימים לכל אדם בכל מקום ובכל זמן לאורך כל חייו. השימוש בשיטה מביא בהירות, דיוק, והרחבה של איכות החיים ומשמעותם. 

bottom of page